BAGázs Közhasznú Egyesület

HU, Budapest

BAGázs Közhasznú Egyesület

Csúsztasd oldalra a táblázatot!

Ország HU
Cím 1137 Budapest Szent István park 10.
Telefon +36703955901
E-mail info@bagazs.org onkentes@bagazs.org
Weboldal https://bagazs.org/
Fogadóhely vezető dr. Both Emőke
Programjaink

1. IKSZ Gyerekprogram Az Iskolai Közösségi Szolgálat (IKSZ) programon budapesti középiskolások, önkéntesek szerveznek heti rendszerességgel szabadidős foglalkozásokat a telepen élő 5-12 éves korú gyerekek számára. Az IKSZ program fontos példája annak, hogy hogyan tud párhuzamosan, egymást erősítve megvalósulni a társadalmi érzékenyítés és felelősségvállalás és a romatelepen élők fejlesztése. A többnyire elitgimnáziumban tanuló középiskolás diákok és a Budapestről érkező felnőtt önkéntesek személyes élményeken és találkozásokon keresztül válnak érzékennyé különböző társadalmi problémákra, így szélesedik látókörül. A kreatív foglalkozásokat a gyerekek érdeklődési körének megfelelően szervezzük: főzés, foci, kézművesség, film, torna… A heti foglalkozások mellett önkénteseink minden nyáron egyhetes tábort szerveznek. A Bagon, illetve Dányon tartott „bejárós” nyári táborokban a gyerekek kézműves- és sportfoglalkozásokon vehetnek részt. A nyári táborok hagyományai közé tartozik a focikupa és az utolsó napon megrendezésre kerülő “Ki Mit Tud”, amelyet közös főzés kísér. Táboronként átlagosan 70-80 gyereket tudunk elérni egy-egy telepen, illetve a programokba, a telepi fiatalok és felnőttek mellett, igyekszünk a helyi intézmények dolgozóit is bevonni. 2. Digitális IKSZ (online fejlesztés 3-4. osztályos gyermekek számára) A Digitális IKSZ programunk 2020 őszében kezdődik el először. A program keretében 3-4. osztályos gyerekeknek tartunk hetente egyszer online készségfejelsztő foglalkozásokat. Ezt a programot azért indítottuk el, mert a 2020 tavaszában tartott digitális oktatás alatt sok telepi gyerek kimaradt az oktatásból, vagy csak alkalmanként tudott bekapcsolódni abba. Ennek a kimaradásnak az okai közé tartozott, az "okos eszköz", az internet, valamint a megfelelő digitális kompetenciák hiánya. A program célja a gyerekek készségeinek fejlesztése, az iskolai tananyag elsajátítása a gyermek saját tempójában, a digitális kompetenciák fejlesztése, valamint a kétoldalú érzékenyítés: mind az önkéntes, mind a gyerekek megismerkednek egy számukra új emberrel és közeggel. Az online korrepetálás program egyrészt a BAGázs konténterében, másrészt az önkéntes által online térben zajlik. A konténerben 2-3 gyerek tanul egy időben, külön eszközökön. Az ő tanulásukat és az online fejlesztésbe való bekapcsolódását a programkoordinátor segíti. Az online fejlesztést egy középiskolás végzi, aki az IKSZ keretein belül csatlakozik a BAGázshoz. A középiskolás önkéntes a foglalkozást hetente egy alkalommal fix időpontban tartja.

Önkéntes tevékenység 1

Bemutatkozás

Általános tudnivalók

A BAGázs története 2010-ben, egy nyári táborral kezdődött. Az Egyesület elnöke, Both Emőke pártfogó felügyelőként felfigyelve a telepet jellemző magas arányú bűnözésre és kábítószerhasználatra, 2010 nyarán összefogott a helyi Gyermekjóléti Szolgálattal és nyári tábort szerveztek. A kéthetes tábort Budapesten toborzott, fiatal önkéntesek szervezték szűnni nem akaró lelkesedéssel és kitartással: minden hétköznap valamilyen kézműves, sport vagy készségfejlesztő foglalkozást tartottak a telep utcáin elsősorban a telepen élő, fiatalabb korosztály számára. A tábort rendező önkéntesek különböző motivációkkal érkeztek, de szinte mindenkit hamar beszippantott a lelkesedés: a tábort követően hétvégenként továbbra is eljártak a telepre gyerekfoglalkozásokat tartani. 2011-ben megalakult az Egyesület, és sor került az első mentorprogramra is. Eközben gyerekek részére a hétvégi foglalkozások tovább folytatódtak, beindult az Iskolai Közösségi Szolgálat (IKSZ), aztán a BAGázs FC. A létszám folyamatosan nőtt, a következő évben már 110 fiatal vett részt a foglalkozásokon. 2013-ban újabb mentorprogram indult, ezúttal felnőttek részére – majd a női mentorprogramból egy erős csoport alakult ki. Ez lett a Női klub. Egyesület növekedése által nyílt lehetőség arra, hogy szinte minden, a telepen jelenlévő problémahalmazra külön-külön és együttesen is reagálni tudjunk egy programmal: a BAGázs Jogklinika programját a telepről érkezett igény hívta életre, a telepen élők ugyanis sorra érkeztek mindenféle üggyel. Voltak olyanok köztük, amelyeket a hivatalok már régen elsüllyesztettek, olyanok is, ahol a telepen élők ugyan kaptak jogi útmutatást, de azzal nem igazán tudtak mit kezdeni. A Jogklinika sikere egy következő programot, az Adósságkezelő csoport elindítását eredményezte. Egyre többen jelezték ugyanis, hogy szeretnének megszabadulni az adósságaiktól, „becsületesen élni és beilleszkedni a társadalomba”. A Felnőttoktatás program szintén közösségi kezdeményezésére indult el 2016-ban: a motiváció egyeseknél a továbbtanulás vagy szakmaszerzés volt, mások versenyképes munkahelyet szerettek volna szerezni, míg voltak olyanok is, akik gyerekeik, unokáik számára akartak példát mutatni. Ezek mellett az évek során több kisebb, részben bevonó, részben készségfejlesztő, vállalkozási ismeretek megszerzését célzó projekt is indult a felnőttek számára. A programok száma és a szervezet tehát évről évre növekedett, majd 2017-ben elérkezett az idő, hogy egy újabb telepen, Dányban is elindítsuk programjainkat a már meglévő tapasztalataink alapján. Jelenleg szervezetünk közel húsz munkatársa dolgozik évi 100 önkéntes segítségével Bag és Dány településeken. Célunk, hogy további telepekre is adaptáljuk módszertanunkat és egyre több közösséget érjünk el programjainkkal.

Programjaink

1. IKSZ Gyerekprogram Az Iskolai Közösségi Szolgálat (IKSZ) programon budapesti középiskolások, önkéntesek szerveznek heti rendszerességgel szabadidős foglalkozásokat a telepen élő 5-12 éves korú gyerekek számára. Az IKSZ program fontos példája annak, hogy hogyan tud párhuzamosan, egymást erősítve megvalósulni a társadalmi érzékenyítés és felelősségvállalás és a romatelepen élők fejlesztése. A többnyire elitgimnáziumban tanuló középiskolás diákok és a Budapestről érkező felnőtt önkéntesek személyes élményeken és találkozásokon keresztül válnak érzékennyé különböző társadalmi problémákra, így szélesedik látókörül. A kreatív foglalkozásokat a gyerekek érdeklődési körének megfelelően szervezzük: főzés, foci, kézművesség, film, torna… A heti foglalkozások mellett önkénteseink minden nyáron egyhetes tábort szerveznek. A Bagon, illetve Dányon tartott „bejárós” nyári táborokban a gyerekek kézműves- és sportfoglalkozásokon vehetnek részt. A nyári táborok hagyományai közé tartozik a focikupa és az utolsó napon megrendezésre kerülő “Ki Mit Tud”, amelyet közös főzés kísér. Táboronként átlagosan 70-80 gyereket tudunk elérni egy-egy telepen, illetve a programokba, a telepi fiatalok és felnőttek mellett, igyekszünk a helyi intézmények dolgozóit is bevonni. 2. Digitális IKSZ (online fejlesztés 3-4. osztályos gyermekek számára) A Digitális IKSZ programunk 2020 őszében kezdődik el először. A program keretében 3-4. osztályos gyerekeknek tartunk hetente egyszer online készségfejelsztő foglalkozásokat. Ezt a programot azért indítottuk el, mert a 2020 tavaszában tartott digitális oktatás alatt sok telepi gyerek kimaradt az oktatásból, vagy csak alkalmanként tudott bekapcsolódni abba. Ennek a kimaradásnak az okai közé tartozott, az "okos eszköz", az internet, valamint a megfelelő digitális kompetenciák hiánya. A program célja a gyerekek készségeinek fejlesztése, az iskolai tananyag elsajátítása a gyermek saját tempójában, a digitális kompetenciák fejlesztése, valamint a kétoldalú érzékenyítés: mind az önkéntes, mind a gyerekek megismerkednek egy számukra új emberrel és közeggel. Az online korrepetálás program egyrészt a BAGázs konténterében, másrészt az önkéntes által online térben zajlik. A konténerben 2-3 gyerek tanul egy időben, külön eszközökön. Az ő tanulásukat és az online fejlesztésbe való bekapcsolódását a programkoordinátor segíti. Az online fejlesztést egy középiskolás végzi, aki az IKSZ keretein belül csatlakozik a BAGázshoz. A középiskolás önkéntes a foglalkozást hetente egy alkalommal fix időpontban tartja.